lv | ru

Energoefektivitāte nav iedomājama bez nepārtrauktas un sistemātiskas sekošanas enerģijas un izmaksu patēriņam, kā arī sasniegto rezultātu izvērtēšanas. Uzņēmuma piedāvātie risinājumi nodrošina klientam nepārtrauktu ieskatu ēkas sniegumā, kas ir svarīgs priekšnosacījums tālākai enerģijas patēriņa un izmaksu optimizācijai.

Mēs piedāvājam:

- Energopārvaldības sistēmu ieviešanu
Energopārvaldība sistēmu izstrāde, ieviešana un vadība atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2011.

- Energopārvaldības informācijas sistēmu
Enerģijas patēriņa un izmaksu apkopošana, patēriņa izmaiņu reģistrēšana, brīdinājumi par atkāpēm no normas un monitorings lietotājam viegli uzvteramā un saprotamā veidā.

- Energoefektivitātes paaugstināšanu
Energoefektivitāti paaugstinošu risinājumu, turpmāku uzlabojumu identificēšana un ekonomiskais izvērtējums.

Mēs aktīvi sadarbojamies ar Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūtu jaunāko inovāciju ieviešanā, ekspertu piesaistē un partnerībai starptautiskos Eiropas Savienības projektos energoefektivitātes jomā.