lv | ru

Ieteiksim piemērotāko risinājumu, veiksim tā uzstādīšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pilna cikla projekta vadību.

Nodrošinām finansējuma piesaisti, Eiropas Savienības fondu apguvi, kā arī ESKO (samaksa no ietaupītās enerģijas) finansēšanas modeli.

Mēs piedāvājam:

- Ēku iekšējoinženiertīklu balansēšanu un ieregulēšanu
Enerģijas patēriņa samazinājums un komforta pieaugums, nodrošinot vienmērīgu siltumenerģijas sadali ēkā.

- Inženiertīklu darbības automatizāciju & Telpu mikroklimata vadību
Enerģijas patēriņa samazinājums un komforta pieaugums, nodrošinot optimālu apkures darbību pēc izvēlētā grafika un iekštelpu temperatūras.

- Jaunu siltumavotu uzstādīšanu
Enerģijas patēriņa samazinājums, nodrošinot efektīvāku siltumenerģijas ražošanu.

- Kompleksu daudzdzīvokļu ēku renovāciju
Enerģijas patēriņa samazinājums un komforta pieaugums, samazinot siltuma zudumus un enerģijas sadales efektivitāti ēkā.

- Energopārvaldību
Enerģijas patēriņa samazinājums, nodrošinot nepātrauktu sekošanu enerģijas patēriņam un reaģēšanu uz atkāpēm.