lv | ru

Regulāra ēku tehniskā apkope ilgtermiņā izmaksā lētāk nekā ārkārtas remontdarbi. Lai nodrošinātu sistēmu ilgmūžību un darbības nepārtrauktību, mēs nodrošinām preventīvu sistēmu tehnisko apkopi un darbības uzturēšanu, kā arī 24/7 avārijas dienestu. Nodrošinām iekārtu un rezerves daļu piegādi un uzstādīšanu.

Mēs piedāvājam:

- Ēku iekšējo inženiertīklu apkalpošanu

  • Siltummezgli un lokālie apkures katli
  • Apkures sadales sistēmas
  • Dzesēšana un aukstumapgāde
  • Ventilācija
  • Ūdensapgāde un kanalizācija
  • Elektroapgāde

- 24/7 avārijas dienestu
- Remonta plānu izstrādi un realizēšanu

 


Pakalpojums pieejams šādās pilsētās un to apkārtnē: