lv | ru

Nodrošinām patēriņa uzskaites, nolasīšanas, un datu apstrādes pakalpojumus. Nodrošinām gan iekārtu uzstādīšanu, gan datu nolasīšanu.

Mēs piedāvājam:

- Ūdens patēriņa uzskaiti
Dzīvokļu un ēkas kopējie ūdens skaitītāji.

- Siltumenerģijas patēriņa uzskaiti
Dzīvokļu un ēkas kopējie siltumenerģijas skaitītāji.

- Siltuma maksas sadalītājus (alokatorus)

- Gāzes patēriņa uzkaiti

- Skaitītāju rādītāju attālinātu nolasīšanu & patēriņa informācijas sistēmas
Patēriņa attālināta nolasīšana, datu apkopošana un vizualizācija viegli uztveramā veidā.