lv | ru

Regulāra apkope ilgtermiņā izmaksā lētāk, nekā ārkārtas remontdarbi. Lai nodrošinātu sistēmu ilgmūžību un darbības nepārtrauktību, mēs nodrošinām preventīvu sistēmu tehnisko apkopi un darbības uzturēšanu, kā arī 24/7 avārijas dienestu. Nodrošinām iekārtu un rezerves daļu piegādi, un uzstādīšanu.

Mēs piedāvājam:

- Siltumavotu un pārvades sistēmu apkalpošanu

  • Dažādas jaudas gāzes, šķeldas un granulu katlumāju un koģenerācijas iekārtu apkalpošana. Mūsu pieredze ietver 30 MW dabasgāzes katlumāju apkalpošanu Valmierā un Cēsīs, kā arī šķeldas katlumāju apkalpošanu Valmierā 7MW, Cēsīs 8MW un Rīgā 48 MW.
  • Centralizētās apkures sistēmas katlumāju un pārvades (siltumtrašu) sistēmu apkalpošana.
  • Ražošanas objektu siltumapgādes un tvaika sistēmu apkalpošana.

 


Pakalpojums pieejams šādās pilsētās un to apkārtnē: